Ako často je nutné kalibrovať obchodné váhy?

4. augusta 2021

Obchodné váhy

Ak sa vo svojej firme spoliehate na váhu, musíte sa uistiť, že je ciachovaná. Bohužiaľ, ani váhy tej najvyššej kvality vám nebudú v tomto smere slúžiť dlho a občas ich budete musieť kalibrovať. Dôvodom je, že časom a dlhodobým používaním dochádza k opotrebovaniu a presnosť stupnice sa v nich znižuje. Tento proces sa urýchľuje, ak je zariadenie vystavené elektrickému alebo mechanickému namáhaniu alebo je vo výrobnom prostredí v priamom kontakte s vlhkosťou, olejmi, kovovými hoblinami atď.

Kalibrácia modernej laboratórnej váhy je proces testovania zariadenia s referenčnými hmotnosťami a jeho následného nastavenia tak, aby sa dosiahla požadovaná úroveň presnosti. Pri balení a výrobe tovaru predsa môžu nesprávne merania veľmi rýchlo viesť k problémom s kvalitou výrobku, chybným dávkam alebo dokonca k stiahnutiu výrobku z obehu.

Ako prebieha proces kalibrácie?

Na kompaktnú ciachovanú váhu sa umiestnia referenčné hmotnosti. Táto hodnota hmotnosti sa zaznamená. Ak odčítanie hmotnosti spĺňa platné normy alebo je v medziach kalibračnej tolerancie, váhu nie je potrebné nastavovať. Ak sú údaje o hmotnosti nekonzistentné alebo sú mimo tolerancie, bude pravdepodobne potrebná údržba, aby sa jednotka obnovila na prijateľný stav presnosti.

Ako často by sa mala váha kalibrovať?

Ako často sa váha kalibruje, závisí od niekoľkých faktorov: odporúčaní výrobcu, intenzity požitia, prostredia, v ktorom sa nachádza a dôležitosti presnosti váhy. Niektoré spoločnosti kalibrujú vážiace zariadenie raz za mesiac, iné iba raz za rok a u niektorých sa kontroluje tento parameter denne. Dôležité ISO normy sú jednoducho neúprosné a nepustia.

Priemerná kalibračná frekvencia je štvrťročne s týždenným odberom vzoriek od používateľov. Tento prístup je ideálny na zaistenie kontroly kvality váh, ktoré sa často používajú.

Dôležitú úlohu hrá životné prostredie. Ak sa napríklad váha nachádza na prašnom mieste alebo prichádza do styku s tekutinami, môže tieto látky nahromadiť a narušiť správnu funkciu zariadenia.

Zvážte tiež, ako dôležitá je pre vašu firmu presná váha. Ak si vaša spoločnosť nemôže dovoliť ani najmenšiu nepresnosť, bude pravdepodobne potrebná častejšia kalibrácia.

Je dôležité si uvedomiť, že ak je vaše zariadenie často kalibrované a takmer vždy je potrebné ho vyladiť alebo opraviť, môže to byť znakom vážnejšieho problému.

Daj vedieť svojím priateľom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


*