Aké sú fázy procesu zasielateľstva, ktoré často vykonáva špedičná spoločnosť?

27. januára 2022

nákladná doprava logway

Podniky, ktoré chcú rásť a expandovať by mali zvážiť spoluprácu so špedičnou spoločnosťou. Špeditéri sa starajú o bezpečný a spoľahlivý presun zásielok na miesto doručenia. Logistika na medzinárodnej úrovni je o niečo viac komplikovanejšia a preto si vyžaduje pomoc odborného špeditéra. Ako vyzerá celý proces zasielateľstva v takejto spoločnosti?

Keď špeditéri pomáhajú pri zasielaní tovaru

Jedným zo základných vlastností kvalitného špeditéra je dobrá spolupráca s prepravnými spoločnosťami. Špedičná spoločnosť je zodpovedná za uľahčenie prepravy a hoci ju sama o sebe nevykonáva, je na tento proces špecializovaná. Pokiaľ rozumie medzinárodnému obchodu, predpisom a spôsobu prepravy zásielky ako takej, dokáže efektívne vyhovieť požiadavkám zákazníka aj na medzinárodnej úrovni.

Zabezpečenie prepravy je súčasťou logistického postupu. Cieľom je zariadiť, aby bol tovar správne odoslaný a dorazil v stanovený termín. Z tohto hľadiska je dôležitý výber konkrétneho prepravného zariadenia. Najlepšie je, ak nákladná preprava špedičnej spoločnosti pokrýva všetky druhy dopravy. Patrí sem napríklad spoľahlivý špeditér Logway s.r.o., ktorého služby zahŕňajú:

  • Cestnú dopravu: skriňové dodávky, plachtové dodávky, ťahač s návesom, kamiónová súprava
  • Leteckú prepravu: import a export, zvoz tovaru do letiskového skladu
  • Lodnú prepravu: bezpečné lodné kontajnery

Proces zasielateľstva: Logistický postup

V počiatočnej fáze nastáva preprava tovaru od odosielateľa do logistického skladu. Na ich presun je potrebná dostupná nákladná doprava. Doba trvania cesty do zasielateľskej firmy závisí nielen od vzdialenosti a typu objednaných položiek, ale aj od toho, ako je vyvinutá dopravná infraštruktúra danej krajiny. Slovensko má najviac rozvinuté cesty na západe a severozápade. Aj z tohto dôvodu sú sídla špeditérov situované v týchto lokalitách. Po príchode tovaru na miesto určenia nastane jeho prijatie, spolu s rutinnou kontrolou stavu balíkov.

V ďalšej fáze sa tovar preclí  – o to sa postarajú colní sprostredkovatelia. Ak zasielateľská spoločnosť túto službu neponúka, je potrebné nájsť kvalifikovanú osobu tretej strany. Po príchode zásielky sú orgány v krajine určenia povinné skontrolovať dovozné colné dokumenty.

Ako vyzerá fáza príchodu zásielky na miesto určenia?

Táto etapa súvisí s niekoľkými procesmi, ktoré sa po príchode nákladu uskutočňujú. Dôležitú úlohu zohráva prítomnosť všetkých dokumentov tovaru, vrátane účtov, či inej administratívy. Zásielky sú v sklade organizovane uložené. Dnešné moderné technológie vytvárajú ideálne pracovné podmienky, kedy zamestnanci dokážu vyhľadať konkrétne položky v systéme bez náročného manuálneho hľadania.

Poslednou fázou je organizácia samotnej prepravy, aby sa náklad dostal k právoplatným majiteľom. Nákladná doprava špeditéra musí byť na vysokej úrovni, aby zabezpečila bezproblémový príchod do cieľového miesta. V závislosti od rozmerov, štruktúry, váhy tovaru a dohodnutého termínu doručenia, spoločnosť vyberie najvhodnejší dopravný prostriedok.

Spolupráca so špeditérom = cesta k úspechu firmy

Uvedené kroky predstavujú stručný a všeobecný náčrt toho, ako vyzerá proces zasielateľstva, ktoré často vykonáva špedičná spoločnosť. Uistite sa, že spolupracujete s odborným špeditérom, s dobrými ohlasmi. O dôveryhodnosti Logway s.r.o značia aj pozitívne skúsenosti viacerých firiem a spokojnosť, vyžarujúca zo spätných väzieb. Tím odborníkov sa ochotne postará o kvalitné logistické prepravné služby, aby ste sa ako firma nemuseli zaoberať otázkou zasielateľstva.

Daj vedieť svojím priateľom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


*