spedicia-logway

Každá správna špedičná spoločnosť by sa mala držať nepísaného pravidla, ktoré hovorí o držaní kroku s pravidelne vznikajúcimi trendami. Táto skutočnosť sa vo svete logistickej konkurencie niekedy stáva až nevyhnutnosťou. Akým najnovším trendom podľahla nákladná doprava? Ako tieto trendy ovplyvnia budúcnosť špedície?

Optimalizácia podmienok pracovnej sily

Špedičná spoločnosť si dokáže vybudovať dobré meno a dôveru u verejnosti, pokiaľ je pracovný prístup jej zamestnancov profesionálny. Nákladná preprava zároveň funguje správnym spôsobom vtedy, keď má personál prístup ku kvalitným technológiám, ktoré vo všeobecnosti podliehajú novým trendom. Je zrejmé, že súčasné nároky klientely narastajú. Pôvod tohto trendu nie je jednoznačný – možno je za to zodpovedná moderná, uponáhľaná doba, alebo nedávna nepriaznivá pandemická situácia, kedy bolo zrazu potrebné doručiť takmer všetko až ku dverám zákazníkov. Špedícia by však mala vynaložiť prostriedky na splnenie tejto pomerne slušnej výzvy.

Investícia do nových zariadení a pokrokových technológií vytvorí zamestnancom priestor pre zdokonalenie svojich schopností a zručností. Priaznivé pracovné podmienky, ktoré úzko súvisia s efektívnejším poskytovaním služieb vo výsledku dokážu naplniť očakávania klientely. Môžeme sem zaradiť napríklad zaobstaranie systémov na sledovanie a optimalizáciu trás, s cieľom zlepšiť viditeľnosť a ekonomickú stránku logistického odvetvia.

Rastúci dopyt po ekologickej preprave tovaru

Solídna špedícia a s ňou spojená nákladná preprava tovaru by nemala zabúdať na oblasť udržateľnosti. Svedčí o tom aj čoraz vyšší tlak na ekologickú logistiku. Už len cestná nákladná doprava sa celosvetovo podieľa na emisiách o výške desiatich percent. Pred niekoľkými mesiacmi zasadal v Glasgowe summit, týkajúci sa klimatických zmien. Po jeho ukončení sa dospelo k jasnej myšlienke a to že na obmedzenie globálneho otepľovania je potrebné stanoviť ambicióznejšie „zelené“ ciele a zaujať uhlíkovo neutrálne riešenia. Nie všetky krajiny však ustanovili ekologické opatrenia – v týchto prípadoch by bolo zodpovedné, ak by sa environmentálnou cestou vydala samotná špedičná spoločnosť.

Nové ekologické iniciatívy sa zameriavajú na udržateľnosť dodávateľských reťazcov. Dokonca čoraz viac spotrebiteľov je údajne ochotných investovať vyššiu finančnú čiastku za udržateľné dodávky tovaru. Trend spojený so šetrnosťou životného prostredia dokáže do istej miery zavážiť pri rozhodovaní spotrebiteľov o spolupráci so špedičnou spoločnosťou. Z tohto dôvodu by sa špedícia mala myslieť aj na oblasť sociálnej zodpovednosti a zvážiť všetky dostupné prostriedky úsporného charakteru.

Budú na cestách samojazdiace nákladné vozidlá?

Autonómna nákladná doprava je zaujímavý koncept o ktorého realizáciu sa verejnosť pokúša už niekoľko rokov. O tom, že nezávislé nákladné vozidlá nie sú len hudbou budúcnosti svedčí aj prvá autonómna loď, slúžiaca na prepravu tovaru. Svoju úspešnú skúšobnú jazdu uskutočnila koncom minulého roka, pričom do oficiálnej prevádzky by mala byť uvedená už v najbližšom období.

Hoci je samojazdiaca nákladná preprava zatiaľ vo fáze testovania, výsledky skúšok sú už teraz pôsobivé. Autonómnej nákladnej doprave sa venovala aj štúdia z Hamburgu, ktorá podrobne preskúmala všetky premenné vrátane aplikácie zhotovených vozidiel do cestnej premávky. Podľa slov autora by mala podliehať postupnému zavádzaniu na cesty. Je teda otázkou času, kedy sa z tohto druhu inovatívnej prepravy stane každodenná súčasť života.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *