Slovenský Kras oslavuje

Národný park Slovenský kras oslavuje 20 rokov od svojho založenia. Je to druhý najmladší a štvrtý najväčší národný park na Slovensku.

Informuje o tom Odbor komunikácie Štátnej ochrany prírody v tlačovej správe. Súčasťou Slovenského krasu sú jaskyne a priepasti, dnes je ich známych viac ako 1 350. Veľkým bohatstvom je tiež krasová voda, ktorá vyviera vo forme krasových prameňov na údoliach planín a zásobuje pitnou vodou okolité mestá a obce.

Slovenský Kras je známy aj pre výskyt netopierov

Územie národného parku je zároveň jedným z najvýznamnejších oblastí pre výskyt netopierov v rámci strednej Európy.

„Na území národného parku bol počas zimného obdobia doposiaľ potvrdený výskyt 23 druhov netopierov. Ich celková početnosť v rámci monitorovaných priestorov sa pohybuje okolo 60-tisíc až 75-tisíc jedincov, pričom medzi najpočetnejšie druhy patria večernice malé, podkováre malé, netopiere obyčajné, lietavce sťahovavé a netopiere ostrouché,“ uviedol riaditeľ správy národného parku Slovenský kras Ján Kilík.

Jaskyne sú zapísané v zozname UNESCO

Prvé zmienky o ochrane daného územia boli zaznamenané v roku 1925, keď bola zriadená čiastočná rezervácia Jasovské jaskyne s výmerou 200 hektárov. Postupne boli vyhlasované ďalšie chránené krajinné časti a v roku 1973 vyhláškou Ministerstva kultúry vznikla Chránená krajinná oblasť Slovenský kras.

Zvýšením stupňa ochrany z chránenej krajinnej oblasti na národný park v roku 2002 boli vytvorené podmienky pre ucelenú a účinnejšiu ochranu územia aj na národnej úrovni. V roku 1977 bolo územie Slovenského krasu zaradené do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra (MaB).

V roku 1995 boli jaskyne Slovenského krasu a priľahlého Aggteleckého krasu v Maďarsku zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *