Slovenský Kras oslavuje 20 rokov, jaskyne sa dostali do UNESCO

7. apríla 2022

Slovenský Kras oslavuje

Národný park Slovenský kras oslavuje 20 rokov od svojho založenia. Je to druhý najmladší a štvrtý najväčší národný park na Slovensku.

Informuje o tom Odbor komunikácie Štátnej ochrany prírody v tlačovej správe. Súčasťou Slovenského krasu sú jaskyne a priepasti, dnes je ich známych viac ako 1 350. Veľkým bohatstvom je tiež krasová voda, ktorá vyviera vo forme krasových prameňov na údoliach planín a zásobuje pitnou vodou okolité mestá a obce.

Slovenský Kras je známy aj pre výskyt netopierov

Územie národného parku je zároveň jedným z najvýznamnejších oblastí pre výskyt netopierov v rámci strednej Európy.

„Na území národného parku bol počas zimného obdobia doposiaľ potvrdený výskyt 23 druhov netopierov. Ich celková početnosť v rámci monitorovaných priestorov sa pohybuje okolo 60-tisíc až 75-tisíc jedincov, pričom medzi najpočetnejšie druhy patria večernice malé, podkováre malé, netopiere obyčajné, lietavce sťahovavé a netopiere ostrouché,“ uviedol riaditeľ správy národného parku Slovenský kras Ján Kilík.

repasovanie techniky
Čo predstavuje ponuka repasovanej výpočtovej techniky?

Pri vyššom náraste cien predpokladáme obozretnejšie nákupné správanie. Záujemca si precíznejšie vyberá, porovnáva a hodnotí v rámci rovnakej triedy modelov. ...

Jaskyne sú zapísané v zozname UNESCO

Prvé zmienky o ochrane daného územia boli zaznamenané v roku 1925, keď bola zriadená čiastočná rezervácia Jasovské jaskyne s výmerou 200 hektárov. Postupne boli vyhlasované ďalšie chránené krajinné časti a v roku 1973 vyhláškou Ministerstva kultúry vznikla Chránená krajinná oblasť Slovenský kras.

Zvýšením stupňa ochrany z chránenej krajinnej oblasti na národný park v roku 2002 boli vytvorené podmienky pre ucelenú a účinnejšiu ochranu územia aj na národnej úrovni. V roku 1977 bolo územie Slovenského krasu zaradené do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra (MaB).

V roku 1995 boli jaskyne Slovenského krasu a priľahlého Aggteleckého krasu v Maďarsku zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Daj vedieť svojím priateľom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


*