Okolie domov a záhrad udržiavame tak, aby bolo bezpečné a reprezentatívne počas celého roka. Preto si vyberáme len také okrasné rastlinstvo, ktorému dokážeme venovať patričnú starostlivosť. Na skrášlenie okolia čoraz častejšie využívame vodné biotopy, konkrétne jazierka. Oproti vizuálnej stránke je aj úžitková, resp. nevyhnutná pre chod domácností. Tú okrem iného vytvárajú žumpy a septiky, od ktorých taktiež neodvraciame svoju pozornosť.

Ako udržiavať zdravý vodný biotop jazierka?

Záhradné jazierka a rybníky podliehajú obzvlášť špecifickej starostlivosti. Rozlišujeme sezónnu, ale aj komplexnú starostlivosť pre ozdravenie tohto živého vodného prostredia. Okrem „vítaných hostí“ sa v ňom prirodzene usádzajú riasy a sinice. Tie svojím pôsobením znehodnocujú život v jazierku, avšak je ich nespočetné množstvo a pre každý druh ťažko nájsť účinné riešenie.

To už, našťastie, neplatí! Dostupné sú univerzálne baktérie do jazierkas komplexnou ochranou voči rastu jednobunkových rias, vláknitých, zelených aj hnedých bez ohrozenia rastlinstva, rýb a ďalšieho živočíšstva vo vode.

Pri baktériách do jazierka prihliadame najmä na sezónne kritérium, keďže sa spája zakaždým s inou biologickou rovnováhou. Napríklad sezónne baktérie v zime sú okrem pôsobenia proti rastu a zápachu siníc dôležité na ochranu pred zakalením. S tým súvisí nenáročné jarné čistenie jazierka.

Čo na optimálnu funkčnosť septiku a žúmp?

Starostlivosti o tieto zariadenia sa v porovnaní s ich úžitkom pre domácnosť a rekreačné príbytky venuje minimálna pozornosť. Zaoberáme sa nimi sa len vtedy, keď nastane problém. Zabrániť tomu dokážu baktérie do žumpy na celoročné alebo sezónne využitie pre odstránenie zápachu a na rozklad usadenín a kalov pre bezproblémový chod. Aj tu rozlišujeme využitie podľa podmienok, či už pre letné alebo zimné mesiace. Zdroj obrázku: suravikin@gmail.com / stock.adobe.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *