Preprava citlivého tovaru: čo sem spadá a ako s ním zaobchádzať

30. júna 2021

Preprava krehkého tovaru

Táto logistická služba je určená na prepravu tovaru s možnosťou regulácie teploty.

Kategória tepelne citlivého tovaru je pomerne široká a zahŕňa:

  • lieky a farmaceutiká
  • chemické prípravky a činidlá
  • kozmetické výrobky
  • chladené a mrazené potraviny
  • potraviny podliehajúce rýchlej skaze

Profesionálna špedičná spoločnosť pozná dokonale riziká, ktoré súvisia s prepravou tepelne citlivého tovaru. Každý zo spomínaného druhu tovaru má iné teplotné požiadavky a podmienky pre skladovanie a vyžaduje si individuálny prístup pri transporte.

Niektoré liečivá sa musia prevážať pri mínusových teplotách. Živý príklad máte možno stále v pamäti, keď nás televízne správy pravidelne informovali o prevoze vakcín proti ochoreniu Covid-19.

V prípade kozmetických prípravkov stačí vo väčšine prípadov udržiavať teplotu v rozmedzí od 2°C až do 25°C. 

Nákladná preprava chladeného potravinového tovaru si vyžaduje okrem špeciálnych chladiarenských vozidiel aj presné načasovanie. Chladeným potravinám totiž plynie spotrebná doba a napriek dodržaniu výrobcom stanovenej teploty sa môžu po odporúčanej dobe spotreby pokaziť. 

Okrem plánovania trasy to teda chce aj skúsený personál nákladnej dopravy. 

Preprava nebezpečného tovaru

Nebezpečný tovar nie sú len chemické látky. Medzi tento druh tovaru patrí všetko, čo pri preprave môže ohroziť vodiča, životné prostredie alebo ďalší prepravovaný tovar.

Niekedy ani nemusíte vedieť, že váš tovar patrí do kategórie nebezpečného. Ak si nie ste istí, kontaktujte výrobcu a vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov – Material Safety Data Sheet (MSDS).

Medzi najčastejšie prepravované nebezpečné tovary patria:

  • rôzne druhy chemikálií v prirodzenom stave alebo ako súčasť iných výrobkov – farby, nátery, laky, čistiace prostriedky
  • aerosóly – kvôli stlačenému vzduchu, ktorí môže pri nesprávnej manipulácií vybuchnúť
  • kozmetické prípravky obsahujúce alkohol – alkohol je vysoko horľavá látka
  • lítiové batérie – môžu sa prehriať alebo poškodiť, čo môže mať za následok vznietenie

O charaktere nebezpečného tovaru by sa mal prepravca dozvedieť v dostatočnom predstihu. Správne balenie a označenie tovaru je v rukách odosielateľa, nie prepravcu. Prepravca preberá až zodpovednosť za bezpečné doručenie tovaru do cieľa.

Vodič musí byť náležite informovaný a zaškolený. Prepravca nikdy nesmie do prepravy vziať tovar, ktorý má poškodený obal. Vozidlo prepravujúce nebezpečný tovar musí byť riadne označené.

Akákoľvek manipulácia s nebezpečným tovarom musí prebiehať po vypnutí motora nákladného vozidla.

Na osvetlenie nákladného priestoru nesmú byť použité predmety s otvoreným plameňom.

Ak osádka nákladného vozidla zabezpečuje nakládku a vykládku, musí pritom dodržiavať písomné ustanovenie pre manipuláciu s takýmto tovarom. Tieto dokumenty by mali byť vždy súčasťou prepravných dokumentov tovaru.

Preprava krehkého tovaru

Nákladná doprava krehkého tovaru nie je síce životu nebezpečná, no o to citlivejšia. Krehký tovar prepravovaný na dlhé trasy musí byť vhodne zabalený a označený. Za to samozrejme zodpovedá odosielateľ. 

Prepravca musí zabezpečiť správne zaobchádzanie s týmto tovarom, citlivým na rozbitie a znehodnotenie.

Daj vedieť svojím priateľom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


*