Malé a hornaté Slovensko ponúka turistom až tucet verejnosti sprístupnených jaskýň, a tak môžete obdivovať krásy Belianskej jaskyne, Bystrianskej jaskyne, Demänovskej jaskyne slobody, Demänovskej ľadovej jaskyne, Dobšinskej ľadovej jaskyne, Domice, jaskyne Driny, Gombaseckej jaskyne, Harmaneckej jaskyne, Jasovskej jaskyne, Ochtinskej aragonitovej jaskyne a Važeckej jaskyne. My vám predstavíme päť najkrajších z nich, ktoré sú zapísané vo svetovom prírodnom dedičstve.

 

Ochtinská aragonitová jaskyňa

aragonitova-jaskyna-titulka

Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza v Ochtinskom kryptokrase na severozápadnom svahu Hrádku vRevúckej vrchovine medzi Jelšavou a Štítnikom. Jej dĺžka je 300 m. Aragonitová výplň vznikla za špecifických hydrochemických a klimatických pomerov v uzavretých podzemných dutinách. Jaskyňu náhodne objavili v roku 1954 pri razení geologickej prieskumnej štôlne. Jaskyňa bola sprístupnená v roku 1972 v dĺžke 230 m ako jedna z troch aragonitových jaskýň na svete. Je národnou prírodnou pamiatkou a je zapísaná na zozname Svetového dedičstva UNESCO. klenoty patria svetlé hviezdicovité útvary na strope z jednej dutín, ktoré sú prezývané aj Mliečna dráha. Samotnú jaskyňu tvorí vápencový základ, iba výzdobu tvorí aragonit. Prehliadka trvá približne pol hodinu a trasa má približne 300 metrov.

 

Jasovská jaskyňa

jasovska jaskyna

Jasovská jaskyňa je verejnosti sprístupnená jaskyňa nachádzajúca sa pri obci Jasov v okrese Košice-okolie v Košickom kraji. Nádhernú sintrovú výzdobu tvoria pagodovité stalagmity, stalagnáty, štíty, bubny, aj brčká. V jaskyni sa našli aj kosti jaskynného medveďa a hyeny, dnes tu žije niekoľko druhov netopierov. Jaskyňa je dlhá takmer 3 kilometre, návštevníci pri 45-minútovej prehliadke zdolajú viac ako tristo schodov a výškový rozdiel 360 m.

 

Gombasecká jaskyňa

1369230589_gombasecka-jaskyna-3

Gombasecká jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Národného parku Slovenský kras. Známa je najmä výskytom sintrových bŕk – tenkých trubicovitých stalaktitových útvarov. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Nezvyčajné sú najmä 2-3 mm široké a niekedy až niekoľko metrov dlhé biele brčká. Jaskyňa slúžila v minulosti aj ako sanatórium, keďže relatívna vlhkosť 98%, stála teplota približne 9°C a priaznivé účinky minerálov pomáhali liečiť choroby dýchacích ciest.

 

Domica

1369228915_domica-1

Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras, nachádzajúcou sa v okrese Rožňava. Okrem významných geomorfologických hodnôt pozornosť púta najmä vzácnymi archeologickými nálezmi, bohatým výskytom sintrových štítov a bubnov, ako aj početným druhovým zastúpením netopierov. Jaskyňa Domica je s výnimkou Vianoc otvorená celoročne.

 

Dobšinská ľadová jaskyňa

betliar-dobsinska-jaskyna_09

Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Od roku 2000 je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Vzhľadom na známe vysokohorské ľadové jaskyne Eisriesenwelt a Dachstein-Rieseneishöhle v rakúskych Alpách či rumunskú jaskyňu Scărişoara v pohorí Bihor, ktorej zaľadnená časť je vo výške 1100 až 1120 m n. m., monumentálne zaľadnenie Dobšinskej ľadovej jaskyne tisícročia pretrváva v nadmorskej výške iba 920 až 950 m.

Autor: Miloš Toporcer

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *