Möbelix si v kampani robí srandu z Andreja Danka

20. novembra 2018

Politická kauza okolo rigoróznej práce predsedu parlamentu nenechala chladnou ani najväčšie spoločnosti na Slovensku, ktoré ju využili na marketing.

Okolo rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka sa toho už povedalo a popísalo mnoho. Teraz si túto tému zobrala na paškál aj spoločnosť Möbelix. A treba povedať že jej to vyšlo geniálne. „Re­gál, do kto­rého zmes­títe všetky zdroje pre vašu ri­go­rózku“takto vyzerá nový claim na Facebooku spoločnosti. Tá totiž ponúka zákazníkom policu, do ktorej na obrázku uložila knihy ako Mo­derná ve­rejná správa, Správne právo hmotné či Zá­klady správ­neho práva.

„Nie­ktorí z nás po­tre­bujú li­te­ra­túry viac, iní me­nej. Kaž­do­pádne, re­gál Li­ving vám doma po­slúži ako vý­borný od­kla­dací pries­tor, v kto­rom si po­licu mô­žete na­sta­viť podľa va­šich predstáv,“ vysvetľuje Möbelix.

Daj vedieť svojím priateľom

adsence

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


*