ISO normy: Inteligentný nástroj úspešného podnikania

12. apríla 2022

ISO normy pre firmy

Rozhodli ste sa podnikať a dosiahnuť vykonávaním samostatnej zárobkovej činnosti pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť zisk? V tom prípade určite využívate rôzne formy podpory, ktoré vám na nie vždy ľahkej ceste pomáhajú zdolávať nemalé prekážky. Vedeli ste ale, že jedným z dobrých a inteligentných nástrojov úspešného podnikania sú aj ISO normy?

Pomáhajú podnikom zdolávať viaceré výzvy. Schopnosť systematicky premieňať nové poznatky a nápady na produkty, procesy a služby je dnes pre konkurencieschopnosť vášho podniku dôležitá a zásadná vec.

Digitalizácia je v plnom prúde a zásadne mení odvetvia a trhy. Sú tu aj zastrešujúce problémy, akými sú globalizácia, zmena klímy a demografické zmeny. To všetko predstavuje pre mnohé spoločnosti obrovské výzvy a vytvára veľký tlak na inovácie a transformáciu na celom svete.

S konkrétnymi a dôležitými ISO normami sa tomuto trendu, tlaku a napredovaniu môžete ako podnik úspešne prispôsobiť.

Normy sú ako katalyzátor inovácií

Normy môžu slúžiť ako katalyzátor inovácií a pomôcť rýchlejšie ukotviť riešenia na trhu. Zavedenie aspektov inovácie do štandardizácie s cieľom pripraviť na ňu trh môže byť kľúčové pre úspech na trhu. Najmä inovácie, ktoré sa rozprestierajú naprieč odvetviami a hodnotovými reťazcami, sú čoraz dôležitejšie. A moderné plošinové váhy, ktoré si takýmito inováciami prešli a spĺňajú všetky dôležité normy, vás o tom určite presvedčia.

Definujú rozhrania a požiadavky na kompatibilitu

V dnešnom prepojenom svete sú jasne definované rozhrania a kompatibilita medzi jednotlivými komponentmi a systémami dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Cezhraniční dodávatelia musia  zabezpečiť, aby naďalej vyhovovali prevádzkovým požiadavkám modernej spoločnosti. Naopak, každý, kto nerešpektuje normy, môže byť z trhu rýchlo vylúčený.

Slúžia na úsporu nákladov

Normy umožňujú aj zvýšenie efektívnosti a úspory nákladov vo všetkých oblastiach spoločnosti, ako je výskum a vývoj, dizajn, nákup, výroba a kvalita a systémové inžinierstvo. Normy navyše umožňujú efektívnejšiu a nákladovo efektívnejšiu výrobu, a tak spĺňajú túžbu spotrebiteľa po lacných službách s dobrou kvalitou.

Zlepšujú bezpečnosť produktov

Normy definujú aj kvalitu a minimálne požiadavky a poskytujú uznávané riešenia na ochranu spotrebiteľov, zdravia, bezpečnosti a životného prostredia formou EMAS systému. Dodržiavaním noriem kvality a bezpečnosti je možné preukázateľne znížiť riziko nehôd, čo výrazne prispieva k ochrane zdravia spotrebiteľov a zamestnancov.

Normy znižujú riziko zodpovednosti za výrobok

Normy vytvárajú jasnosť o vlastnostiach produktu a považujú sa za jasné a uznávané pravidlá technológie. V zmluvách ponúka odkaz na normy zvýšenú právnu istotu. Okrem toho sa v zákonoch a nariadeniach čoraz častejšie uvádzajú národné, európske alebo medzinárodné normy na ich prispôsobenie stavu technického rozvoja.

Ak ich teda získate, váš podnik dostane viac, než ste si mysleli.

Zdroj obrázka: Maxx-Studio/Shutterstock.com

Daj vedieť svojím priateľom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


*