10.5.2023 (SITA.sk) – Nový model boja so závislosťami, ktorý prijala česká vláda, ovplyvní aj susedné krajiny. Zvlášť, ak sa Prahe podarí uviesť do života zámery v oblasti drogovej politiky. Vyplýva to z hodnotenia slovenských expertov, ktorých oslovila agentúra SITA.

Akčný plán politiky v oblasti závislostí, ktorý v apríli prijal kabinet Petra Fialy, je postavený na modernom prístupe zmierňovania škôd (tzv. politika harm reduction). To znamená, že namiesto politiky nulovej tolerancie a snahy o dosiahnutie abstinencie v celej spoločnosti sa chce vláda zamerať na prevenciu najväčších rizík.

Snaha Česka byť priekopníkom

Plán okrem iného počíta aj s možnosťou vytvorenia prísne regulovaného legálneho trhu s marihuanou. Ide o spoločenskú zmenu, kde je snaha Česka byť priekopníkom v oblasti a mal by to byť potom tzv. „český model“.

„Čo sa týka drogovej legislatívy, jedná sa o zložité vnútropolitické riešenie ako aj zosúladenie s medzinárodnou legislatívou. Bude zaujímavé, ako to v Česku vyriešia,“ uviedol riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí a hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica.

Celý rozhovor s Jakubom Popíkom

Zámery Prahy je podľa neho potrebné vidieť v kontexte českej reality, ktorá je dnes v mnohom odlišná od slovenskej. Okrem vysokej miery sekularizácie, kultúrno-spoločenských odlišností, tiež pokiaľ ide o rozsah a typy problémov súvisiacich s užívaním psychoaktívnych látok.

„Český kontext je oproti slovenskému skutočne špecifický, no poskytuje nám pohľad do budúcnosti v oblasti toho, kam sa budú drogové politiky uberať,“ uviedol odborník na drogovú politiku Jakub Popík, ktorý pôsobí na Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde sa venuje téme sociálnej kontroly užívateľov nelegálnych drog na Slovensku.

Utopické politiky úplnej abstinencie

Popík oceňuje, že sa Česko vzdáva cieľa dosiahnuť spoločnosť bez drog a priznáva nezmyselnosť utopických politík úplnej abstinencie. Očakáva, že česká reforma sa dotkne aj Slovenska.

,,Akokoľvek nie, je v súčasnosti dostatok politickej vôle na to, aby Slovensko prijalo takéto zmeny drogových politík, je len otázkou času, kedy zmeny u našich susedov pocítime aj u nás. Akonáhle totiž bude mať susedná krajina legálny trh napríklad s marihuanou, ovplyvní to cenu a dostupnosť marihuany na čiernom trhu u nás. Preto sa musíme českým prístupom nielen inšpirovať, ale musíme sa pripraviť aj na to, ako zjednocovať naše politiky s európskymi štandardami a modernými vedeckými poznatkami,“ dodal Popík.

Dôležitým pilierom českého plánu je navýšenie investícií do prevencie, na čo chce vláda využiť práve výnosy zo zdanenia návykových látok a hazardu.

Jednotlivé návykové látky sa majú regulovať

Vďaka efektívnejšiemu výberu daní plánuje ročne získať 11 až 15 miliárd českých korún. Z týchto peňazí by sa mala napríklad financovať obnova siete služieb prevencie a liečby, ktorá sa rozpadla v 90. rokoch minulého storočia.

Z pozitívnych aspektov je možné sa vždy inšpirovať. Určite aj my už dlhodobo žiadame o navýšenie finančných prostriedkov do prevencie a liečby,“ dodal Okruhlica.

Jednotlivé návykové látky sa majú regulovať a zdaňovať podľa miery rizika, čo má primäť ľudí k menej škodlivému správaniu. V oblasti fajčenia chce vláda rozdielom v zdanení podporiť prechod fajčiarov z cigariet na menej rizikové alternatívy.

„V oblasti tabakových a nikotínových výrobkov by sa malo hľadať také daňové nastavenie, ktoré bude vo zvýšenej miere zohľadňovať rizikovosť jednotlivých produktov a ekonomicky tak motivovať fajčiarov k prechodu na menej rizikové alternatívy fajčenia,“ uvádza sa v českom Akčnom pláne.

Zdaňovanie na základe škodlivosti

V oblasti alkoholu by sa mali dane odvíjať od množstva etanolu v nápoji a podobne by sa malo rozlišovať aj medzi rizikami rôznych foriem hazardu.

„Znižovanie dopytu sa Česko namiesto hrozby prísnych trestov snaží dosiahnuť zdaňovaním na základe škodlivosti a efektívnym financovaním prevencie. Akčný plán sa navyše zaväzuje bojovať aj s nelátkovými závislosťami a závislosťami na legálnych drogách, čím aspoň symbolicky odstraňuje stigmu spojenú s užívaním nelegálnych drog a hlási sa k cieľu ochrany verejného zdravia a ľudských práv,“ doplnil Popík.

Podľa Okruhlicu je český model regulácie odlišný od ekonomických nástrojov používaných inde vo svete. V prípade legálnych látok (alkohol, tabak) a hazardných hier považuje za najúčinnejšie nástroje na reguláciu miery ich konzumácie cenu a dostupnosť.

„WHO napríklad odporúča stanovenie minimálnej jednotkovej ceny na alkoholické nápoje, ako to urobili v Škótsku, Nový Zéland si dal do stratégie postupný úplný zákaz predaja cigariet,“ konštatoval.

Riziká spojené s fajčením

Trend nových alternatív k cigaretám sa podľa neho razí aj bez špeciálnej národnej stratégie stále viac aj na Slovensku.

„Potrebné je zo zdravotného hľadiska sledovať, aký to bude mať efekt o niekoľko rokov a tiež to, do akej miery môže byť marketingom ovplyvnená najmä mladá populácia v súvislosti so vznikom závislosti od nikotínu,“ dodal Okruhlica.

„O rizikách spojených s fajčením sa vie už veľmi dlho. Zákaz fajčenia sa nedá dosiahnuť tak ako zákaz alkoholu v USA počas prohibície. Dá sa dosiahnuť iba zníženie počtu fajčiarov cigariet postupným vzdelávaním, zvyšovaním zdravotnej uvedomelosti, alebo rýchlejším krokom, výmenou cigariet za podobný zlozvyk s nižším rizikom vzniku ochorení. Momentálne tak sa javia e- cigarety,“ uviedol onkológ Vladimír Bella z bratislavského Onkologického ústavu Svätej Alžbety.

Zároveň dodáva, že väčšina fajčiarov začína ešte pred dovŕšením 20.roku života, no nevýhodou e-cigariet je, že ich začínajú používať ešte mladšie ročníky a konzumujú ich viac. „Sú „menej“ nebezpečné, tak si dám viac krát,“ uzavrel Bella.

Viac k témam: Alkohol, Cigarety, Dekriminalizácia drog, Dekriminalizácia marihuany, Fajčenie, Marihuana
Zdroj: SITA.sk – Česi uvažujú o regulovanom legálnom trhu s marihuanou, ich plány na boj so závislosťami môžu zasiahnuť aj Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *